Đạt phát land tuyển dụng 2017

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT

đạt phát land tuyển dụng 2017

May mặc,cơ khí dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho:200m2(10x20)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền bê ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 2-6 quận Bình Tân.(200m2) Xem : 30  

Các ngành nghề sản xuất khác như may mặc,cơ khí, dệt kim...( không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :160m2(8x20)khung ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 4-5(Bênh kia QL1A;đối diện trạm thu Xem : 21  

May mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho : 160m2(8x20)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường số 8 quận Bình Tân.(160m2) Xem : 18  

Làm các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc,cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 160m2(8x20)khung xưởng ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Cây Cám Quận Bình Tân(160m2) Xem : 23  

May mặc,cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 160m2(8x20)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền bê ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường 1A Quận Bình Tân(160m2) Xem : 26  

May mặc,cơ khí,dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 200m2(10x20)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền bê ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Lê Văn Quế quận Bình Tân(200m2) Xem : 21  

Các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc,cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 200m2(8x25)khung xưởng cao ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Bình Trị Đông quận Bình Tân(200m2) Xem : 20  

May mặc,cơ khí,dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :200m2(10x25)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền bê tông ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Phan Anh quận Bình Tân(200m2) Xem : 20  

Các ngành nghề sản xuất khác như may mặc,cơ khí dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho:200m2(10x20)khung xưởng ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 2-6 quận Bình Tân.(200m2) Xem : 25  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim…( không kén chọn ngành nghề ) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường số 4.( bênh kia QL1A;đối diện trạm Xem : 26  

Hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc,cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 200m2(10x20)khung ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Hồ Văn Long Quận Bình Tân(200m2) Xem : 30  

Hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng Mã Lò – Hương Lộ 2 quận Bình Xem : 29  

Làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Lê Văn Quế quận Bình Tân(250m2) Xem : 31  

Hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Bình Trị Đông quận Bình Tân(250m2) Xem : 32  

Làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Phan Anh quận Bình Tân(250m2) Xem : 32  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề ) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Gò Xoài quận Bình Tân(250m2) Xem : 31  

Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài quận Bình Tân(250m2) Xem : 31  

Hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 5-10-11 quận Bình Tân(250m2 Xem : 27  

Làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 2-6 quận Bình Tân(250m2) Xem : 35  

May mặc,cơ khí,dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho: 250m2(10x25)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền bê tông ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Ấp Chiến Lược quận Bình Tân(250m2) Xem : 27  

Làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... (không kén chọn ngành nghề) *Diện tích ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Kênh 19/5 quận Bình Tân(250m2) Xem : 33  

Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc,cơ khí, dệt kim... ( không kén chọn ngành nghề ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường số1 quận Bình Tân(250m2) Xem : 32  

Thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc, cơ khí, dệt kim... ( không kén chọn ngành ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường số 6 quận Bình Tân(bênh kia QL1A;đối Xem : 30  

May mặc, cơ khí, dệt kim...(  không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho : 250m2(10x25)khung xưởng cao ráo thoáng mát ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 5-6(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu Xem : 28  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim...( không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3(bênh kia QL1A) quận Bình Xem : 34  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim...( không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Phạm Đăng Gĩang quận Bình Tân (250m2) Xem : 28  

Hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc, cơ khí, dệt kim.(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Tân Kỳ Tân Qúi quận Bình Tân(250m2) Xem : 33  

Các ngành nghề sản xuất khác như:may mặc,cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :250m2(10x25)khung xưởng cao ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Cây Cám Quận Bình Tân(250m2) Xem : 32  

May mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :300m2(10x30)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Ao Đôi quận Bình Tân(300m2) Xem : 34  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :300m2(10x30)khung ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Mã Lò quận Bình Tân(300m2) Xem : 37  

May mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :300m2(10x30)khung xưởng cao ráo thoáng mát ,cót nền ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Ấp Chiến Lược quận Bình Tân(300m2) Xem : 31  

Các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim...(không kén chọn ngành nghề) *Diện tích kho :300m2(10x30)khung ...

hoang long   Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3 quận Bình Tân(300m2) Xem : 39  

*thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... .( không kén chọn ...

hoang long   Cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) Đức Hòa Thượng Xem : 33  

*thích hợp làm các ngành nghề sản xuất khác như: may mặc, cơ khí, dệt kim... .( không kén chọn ...

hoang long   Cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) Mỷ Hạnh Bắc Xem : 33  

*Diện tích:(4x8)1 gác lửng, giá:4,5tr(4x8) 1 gác suốt:5tr(4x10)1gác lửng, giá:5tr(4x14) gác suốt; giá:5,5tr.(4x20) 1 gác suốt;giá:6,5tr.(4,5x20)1 gác suốt, giá:8tr(5x20) 1 ...

hoang long   Cho thuê nhà nguyên căn( giá siêu rẻ) quận tân phú& bình Xem : 12  

Lô đất liền kề tổ hợp CocoBay, cách biển 500m, nằm trên trục đường biển Đà Nẵng-Hội AnVị trí ven ...

hoang long   Bán nhanh 2 lô liền kề ven biển sau lưng cocobay.LH 0906.439.161 Xem : 1  

Cần bán nhà 1 lầu tại chợ dĩ an . 4 x17m tc 100% Hỗ trợ vay Gần sát nhà thờ dĩ ...

hoang long   Bán nhà gần chợ dĩ an và nhà thờ cách trần hưng Xem : 1  

BÁN KHÁCH SẠN 1 TRỆT 5 LẦU KDC Metro✔Khách sạn còn mới đẹp sở hữu 17 phòng , 12 phòng ...

hoang long   BÁN KHÁCH SẠN 1 TRỆT 5 LẦU KDC Metro Xem : 1  

* Dự án đang bàn giao mở bán căn hộ loại 4 phòng ngủ với giá tốt nhất dự án, ...

hoang long   CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ, MẶT TIỀN VÕ VĂN KIỆT Q1, GIÁ Xem : 1  

BÁN CĂN HỘ XÃ HỘI CT1 CHUNG CƯ ĐƯỜNG SẮT NHA TRANGNằm ngay khu vực dân cư đông đúc, yên ...

hoang long   Bán chung cư nhà ở xã hội ct1 tầng 4 chung cư Xem : 1  

Ra mắt 60 căn đợt cuối giá gốc chung cư CC Riverside Garden.Ngân hàng PV Combank hỗ trợ vay 70% ...

hoang long   CHUNG CƯ GẦN NGÃ TƯ SỞ, RIVERSIDE GARDEN GIÁ TỪ 2 TỶ/CĂN Xem : 1  

Cần bán Nhà trọ kinh doanh đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt giá 3.8 tỷ Tổng Diện đất 124m2 ( ...

hoang long   Cần bán Nhà trọ kinh doanh đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Xem : 1  

Ưu đãi cực lớn cho khách hàng đặt mua căn hộ tại Riverside Garden 349 Vũ Tông Phan : - Tặng xe ô ...

hoang long   DỰ ÁN SIÊU HOT RIVERSIDE GARDEN 349 VŨ TÔNG PHAN, CK NGAY Xem : 1  

Bán căn hộ 2 phòng ngủ OCEAN GATE, giá chủ đầu tư. - Số phòng: 2708- Diện tích: 103m2- Căn hộ ...

hoang long   Bán căn hộ 2 phòng ngủ ocean gate tiêu chuẩn khách sạn Xem : 1  

Căn hộ chung cư Fresca Riverside - giá chỉ 1 tỷ/căn 2PN. NHẬN ĐẶT CHỖ CHỌN CĂN ĐẸP TỪ BÂY ...

hoang long   Căn hộ giả rẻ Phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức chỉ với 299 Xem : 1  

- cần bán nhà đường Phùng Văn Cung phường 4 quận Phú Nhuận.- Diện tích 179m2- Kết cấu: Nhà xây ...

hoang long   Bán nhà sát mặt tiền đường Phùng Văn Cung phường 4 quận Xem : 1  

Cần tiền cho con đi du học nên gia đình cần bán gấp nhà hẻm xe tăng Huỳnh Văn Nghệ, ...

hoang long   Bán nhà HXH Huỳnh Văn Nghệ, p12, Gò Vấp, Dt 4,5x16, giá Xem : 1  

PANORAMA THE ARENA CAM RANH TƯ VẤN VIÊN: 0977-15-04-77 Vị trí: Khu 4 KDL Bắc Bán Dảo Cam Ranh, P. Cam nghĩa, ...

hoang long   Mở bán dự án panorama the arena cam ranh khánh hòa Xem : 1  

Chính chủ bán nhà phân lô phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc.- Diện tích từ 40m2 đến 46m2 nhà xây 4 ...

hoang long   Chính chủ bán nhà phân lô phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc nhà Xem : 1  

CĂN HỘ CAO CẤP 3 MẶT VIEW SÔNG - Vị trí vàng tại khu Bắc Sài Gòn giá 870 triệu/căn 2PN - Mặt ...

hoang long   Căn Hộ ROXANA cao cấp ngay mặt tiền QL 13,chỉ 17tr/m2 Xem : 1  

Cần bán căn hộ mặt đường Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Nhà gần vườn hoa Bác Cổ đi ...

hoang long   Cần bán căn hộ mặt đường Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xem : 1  

1. Vị trí: Ngõ 81, ngách 22, số nhà 2A (phường Đông Ngạc) là vùng đất địa linh nhân kiệt ...

hoang long   Bán nhà liền kề Đông Ngạc , Từ Liêm Đã Hoàn Thiện Xem : 1  

Cơ hội đầu tư sinh lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư Dự án khu căn hộ cao cấp ...

hoang long   CĂN HỘ 3 MẶT VIEW SÔNG GIÁP QLO13 ,CÁCH TRUNG TAM Q1,20PHUT, Xem : 1  

Gia đình tôi có  nhà phân lô thuộc bộ xây dựng ngõ 194 Giải Phóng do không ở đến nên cần bán ...

hoang long   Chính chủ bán nhà phân lô 194 Giải Phóng hoàn thiện đẹp Xem : 1  

BÁN CĂN HỘ XÃ HỘI CT1 CHUNG CƯ ĐƯỜNG SẮT NHA TRANG Nằm ngay khu vực dân cư đông đúc, yên ...

hoang long   Bán căn hộ xã hội ct1 tầng 5 kđt vĩnh điềm trung Xem : 1  

Chính chủ tôi cho thuê căn hộ, 2 phòng ngủ đủ đồ, giá 13 triệu/tháng ở tòa Licogi 13. Căn hộ ...

hoang long   Cho thuê căn hộ Licogi 100m2, 2PN đủ đồ, giá 13 triệu/tháng. Xem : 1  

1. Vị trí: Ngõ 81, ngách 22, số nhà 2A (phường Đông Ngạc) là vùng đất địa linh nhân kiệt ...

hoang long   Bán nhà liền kề Đông Ngạc , Từ Liêm Đã Hoàn Thiện Xem : 1  

CĂN HỘ HEAVEN RIVERVIEW QUẬN 8 CHỈ TỪ 1,1TỶ - NHẬN CHIẾT KHẤU KHỦNG 4% - Dự án Heaven Cityview- Hot ...

hoang long   CĂN HỘ GẦN Q1 300TR NHẬN NHÀ. LH: 0901400027 Xem : 1  

Gia đình tôi có căn hộ cần cho thuê gấp Packexim I Tây Hồ dọn vào ở ngay Căn hộ  tầng 12 diện ...

hoang long   Gia đình tôi cần cho thuê Packexim Tây Hồ full nthat, dọn Xem : 1  

- nhà mới xây 1 trệt 2 lầu diện tích sử dụng 164m2 ( ngang 8 dài 20,5m ) điện ...

hoang long   Nhà 1 Trệt 2 Lầu 164m2 . Nguyễn Văn Tạo . Nhà Xem : 1  

  Căn hộ 800 triệu ngay trung tâm quận 8 gần dự án Cảng du thuyền của Noverland Khu vực: Bán căn hộ ...

hoang long   Căn hộ 800 triệu sở hữu vĩnh viễn, giá rẻ nhất sài Xem : 1  

Nhà khu Hoàng Cầu, 45m2, MT 5,1m, ngõ 3m, KD nhỏ được, chỉ 4,3tỷ Diện tích 45m2, mặt tiền khủng 5,1m, ...

hoang long   Nhà khu Hoàng Cầu, 45m2, MT 5,1m, ngõ 3m, KD nhỏ được, Xem : 1  

Gia đình tôi có căn hộ Thăng LONG Garden 250 Minh Khai do không thuận tiện đi lại  cần  bán căn hộ 1407Diện tích 92m ban ...

hoang long   Gia đình tôi có căn hộ Thăng LONG Garden 250 Minh Khai Xem : 1  

Cần bán đất xd đường hẻm Hàn Thuyên , Đà Lạt 200m2 giá 1.6 tỷ Tổng diện tích : 200 m2 ...

hoang long   Cần bán đất xd đường hẻm Hàn Thuyên , Đà Lạt 200m2 Xem : 1  

Do  không ở đến nên cần bán gấp căn hộ 250 Minh Khai ,  toà A2 tầng 8 thiết kế 2 phòng ...

hoang long   Do không ở đến nên cần bán gấp căn hộ 250 Minh Xem : 1  

1. Vị trí: Ngõ 81, ngách 22, số nhà 2A (phường Đông Ngạc) là vùng đất địa linh nhân kiệt ...

hoang long   Bán nhà liền kề Đông Ngạc , Từ Liêm Đã Hoàn Thiện Xem : 1  

Chính chủ bán căn hộ chung cư CT2B khu đô thị mới Nghĩa Đô đi tháp đôi Hoà Bình, ngõ ...

hoang long   Bán căn hộ chung cư CT2B khu đô thị mới Nghĩa Đô Xem : 1  

1/5879 1 2 3 4 5 > >>

DỰ ÁN HOT KHU VỰC HÀ NỘI


DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC.

ĐĂNG NHẬP

Email Login:
Pass:
Dang ky thanh vien !
Quen mat khau !
dang tin