Đạt phát land tuyển dụng 2017

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:
   » TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các mẫu văn bản mua bán nhà đất

Tổng hợp các mẫu hợp đồng, mua bán nhà đất...
STT Tên mẫu văn bản Tập tin tải về
1 Thủ tục tách thửa, hợp thửa download Thủ tục tách thửa, hợp thửa
2 Tờ khai tiền sử dụng đất download Tờ khai tiền sử dụng đất
3 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất download Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
4 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất download Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
5 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất download Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
6 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất download Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
7 Văn bản từ chối nhận di sản download Văn bản từ chối nhận di sản
8 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
9 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
10 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng download Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
11 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc download Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
12 Văn bản hủy bỏ di chúc download Văn bản hủy bỏ di chúc
13 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền download Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
14 Văn bản đề nghị nhận thừa kế download Văn bản đề nghị nhận thừa kế
15 Văn bản cam kết về tài sản download Văn bản cam kết về tài sản
16 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
17 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
18 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
19 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
20 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán download Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
21 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
22 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản
23 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản
24 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho
25 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản
26 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán download Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
27 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm download Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
28 Hợp đồng ủy quyền download Hợp đồng ủy quyền
29 Hợp đồng trao đổi tài sản download Hợp đồng trao đổi tài sản
30 Hợp đồng thuế khoán download Hợp đồng thuế khoán
31 Hợp đồng thuê tài sản download Hợp đồng thuê tài sản
32 Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản download Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản
33 Hợp đồng tặng cho download Hợp đồng tặng cho
34 Hợp đồng mượn tài sản download Hợp đồng mượn tài sản
35 Hợp đồng mua bán download Hợp đồng mua bán
36 Hợp đồng góp vốn download Hợp đồng góp vốn
37 Hợp đồng đặt cọc download Hợp đồng đặt cọc
38 Hợp đồng cầm cố tài sản download Hợp đồng cầm cố tài sản
39 Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản) download Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản)
40 Giấy ủy quyền download Giấy ủy quyền

Cập nhật mới nhất lúc : 15 : 55 : 11, 28 / 12 / 2013


Thông tin khác
Các bước và thủ tục mua bán nhà-đất
Tư vấn thủ tục và hồ sơ sang tên sổ đỏ:
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Quyền được mua nhà theo nghị định 61
Tranh chấp nhà đất chưa có giấy chứng nhận

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

ĐĂNG NHẬP

Email Login:
Pass:
Dang ky thanh vien !
Quen mat khau !
dang tin